ברוכים הבאים למתנושקה - חנות מיוחדת למתנות

משלוח חינם בהזמנה מעל 400 ₪

ברוכים הבאים למתנושקה - חנות מיוחדת למתנות

תנאי שימוש, מדיניות פרטיות ורכישה באתר

המסמך הבא מפרט את תנאי השימוש באתר החנות “מתנושקה”. התקנון הנ”ל כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות אך הכתוב בו מתייחס לנשים וגברים כאחד. 

הקדמה

 1. אתר מתנושקה (להלן-“האתר”) הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ופריטים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעלת האתר – יעל בן ארויה ובעלת החנות מתנושקה – חברת מתנושקה יעל בן ארויה, ח.פ.038714960, שכתובתה הרשומה ברח’ אופנהיימר 2 פארק המדע רחובות.(לעיל ולהלן “מתנושקה”).
 2. כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים המוצעים באתר (להלן: “פעולה”).
 3. הוראות התקנון של מתנושקה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי “המשתמש”, לפי הגדרתו להלן, באתר.
 4. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין מתנושקה, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות את הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות תקנון זה. אם אינך מסכים לאחד או יותר מתנאי התקנון, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. יתרה מכך, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע להוראות תקנון האתר ומקבל אותם על עצמו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלת האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלת האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי ההשתתפות המצויינים כאן.
 5. לצורך תקנון זה, “משתמש” – כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, כל אלו בכפוף לדין ולמילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
  המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך (להלן-“ההורים”) בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהיא, במסגרת האתר. על ההורים חלה האחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר, בדבר התקנון וכן לפקח על הפעילות של הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה את הסכמתם של הקטינים ו/או ההורים לכל האמור בתנאי התקנון.
 6. המשתמש באתר מתנושקה הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי בתוקף.
 7. המשתמש באתר מתנושקה הוא בעל כתובת דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

 

תנאים כלליים לשימוש באתר 

 1. מובהר כי מתנושקה רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
 2. מתנושקה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש בשל התנהגות בלתי הולמת או שאינה על פי תקנון   השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של אתר זה.
 3. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע”י מתנושקה ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך בכל הודעה מראש על כך.
 4. כותרות הפרקים המובאות בתקנון הן לצורך נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו לפרשנות התקנון.

שירותים המוצעים באתר

 1. אתר מתנושקה מציע מגוון מוצרים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן: רכישת מוצרים ו/או שירותים. שיתוף ושליחת פריטים מהאתר מן המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דוא”ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות. תיוג פריט או שיבחר על ידי המשתמש באמצעות רשתות חברתיות. הרשמה לדיוור (קבלת מידע שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש).
 2. מובהר כי מתנושקה אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, ומתנושקה תהיה רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך לעדכן על כך בהודעה כלשהי. מובהר, כי ברשותה של מתנושקה האפשרות לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף מתנושקה בפייסבוק כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: “התוכן”), אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עלול לפגוע בשמה הטוב או תדמיתה של מתנושקה ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי מסוג: בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר, עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר. כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן למתנושקה את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב כי מתנושקה תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק וללא תשלום כלל. זכות זו של מתנושקה תישמר ללא הגבלת זמן ומקום. כמו כן, המשתמש בשירותים מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת ותכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לכלל הציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה. המשתמש מאשר כי יימנע מפגיעה במוניטין של מתנושקה בתחום פעילותה וכי עליו להימנע לחלוטין מכל פגיעה במוניטין של מתנושקה ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של מתנושקה באופן ציבורי. ובהמשך ישיר, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה כוונה כזאת או אחרת בכדי לפגוע במוניטין של החברה כאמור.

תנאי רכישה ותשלום באתר מתנושקה

 1. אתר מתנושקה מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר. מובהר כי מתנושקה רשאית להציג באתר פריטים המוצעים למכירה גם בחנות הפיזית של מתנושקה ואינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הפריטים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 2. רכישת פריטים באתר מתנושקה מתאפשרת באופן קל, מהיר ונוח. כדי לבצע הזמנה צריך לבחור את הפריט המבוקש, צבעו, סוגו ומידותיו. עבור כל פריט המוצע באתר יוצג “עמוד פריט” בו יופיעו פרטי הפריט או המבוקש ומחיר המכירה (להלן “עמוד הפריט”). לתשומת הלב, מתנושקה רשאית לעדכן את עמוד הפריט בעת הצורך, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שלא נמצאים במלאי, להוסיף צבעים, סוגים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת. התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים והדוגמאות המופיעים בתמונות, פרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב ושונים מעט מכפי שנראים במציאות. 
 3. מתנושקה רשאית לשנות את מחירם של המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט לפי שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי.
 4. מובהר כי כל הפריטים המוצעים למכירה באתר מתנושקה מיוצרים בעבודות יד של אומנים ויוצרים מקומיים ועל כן, עשויים להימצא הבדלים קלים בין הפריטים ובין גווניהם וכן הבדלים נוספים.
 5. מתנושקה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע והמוצג באתר, יהיה המידע השלם והמדוייק ביותר אך מובהר כי עשויים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ומתנושקה לא תישא באחריות כלשהי הקשורה אליהן או הנובעת מהן.
 6. המחירים המוצגים באתר מתנושקה כוללים מע”מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש. המחירים אינם כוללים דמי משלוח.
 7. מחיר המוצר בעת ביצוע ההזמנה הינו מחיר המוצר עליו יחוייב הלקוח.
 8. מתנושקה רשאית להחליט בהתאם לשיקול דעתה כי מוצר מסויים יוצע למכירה באתר האינטרנט במחיר מוזל ו/או בהנחה ו/או במסגרת מבצע ו/או יעניק למשתמש רשום במועדון הלקוחות של מתנושקה הטבה מסוימת בעת רכישת מוצר באתר.
 9. מתנושקה מביאה לידיעת המשתמש כי מחיר כל מוצר, כפי שהוא מופיע באתר, אינו בהכרח בתנאי תשלום נוחים יותר ו/או מחיר משתלם ו/או זול יותר ממחיר אותו מוצר המוצע למכירה בחנות הפיזית של מתנושקה. המשתמש בלבד הוא האחראי לערוך השוואת מחירים ו/או לבדוק אם קיימות הנחות ו/או עריכת מבצעים בטרם החלטתו לרכוש מוצרים באתר.
 10. למען הסר ספק, מובהר כי במקרה בו תמצא מדבקת מחיר על המוצר שהוזמן על ידי הלקוח, בין אם המחיר גבוה יותר ובין אם המחיר נמוך יותר ממחיר המוצר בעת ההזמנה, המחיר הקובע הינו מחיר המוצר כפי שהופיע באתר בעת רכישת המוצר.
 11. מתנושקה זכאית, בכל עת, לקבוע ו/או לשנות סכום רכישה מינימלי של מוצרים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי וכל זאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי. 
 12. עסקת הרכישה תתבצע רק לאחר השלמתו של תהליך ההזמנה ולאחר ש מתנושקה תקבל אישור מאת חברת האשראי או חברת PAYPALL על ביצוע החיוב בהצלחה, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין מתנושקה. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י אחת החברות – יקבל הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בזמן השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה מתנושקה רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה על כך תימסר למשתמש באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית.. במקרה של מוצר או פריט החסרים במלאי, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד מתנושקה ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. מתנושקה שומרת לעצמה את הזכות להגבלת כמות הפריטים בכל הזמנה.
 13. התשלום באתר מתנושקה מתבצע באמצעות סליקה עם חברת זד קרדיט בעלת רמת אבטחה EMV או באמצעות PAYPAL בתשלום אחד בלבד. התשלום תמורת המוצרים שירכשו ע”י המשתמש באתר באמצעות פייפאל (Paypal), יוכל להיעשות בתשלום אחד בלבד. 

התשלום בכרטיסי אשראי באתר מתנושקה מתבצע בתשלום אחד. אם המשתמש מעוניין לחלק את סכום הקנייה לתשלומים בקנייה מעל 600 שקלים , ניתן להתקשר לחנות הפיזית בטלפון 0775573853 ולבצע את החיוב ישירות ממנה בעסקה טלפונית. 

מדיניות המשלוחים באתר מתנושקה (כולל החזרות והחלפות)

 1. הזמנות מאתר מתנושקה נשלחות אל המשתמשים ו/או הרוכשים דרך חברת שליחויות שמנהלת האתר בוחרת לעבוד מולה. שליח עד הבית יגיע 2-6 ימי עסקים מרגע ההודעה שההזמנה מוכנה למשלוח, מועד האספקה יתואם ישירות מול הלקוח ע”י השליח מחב’ השליחויות. משלוח לאזורים חריגים, יהודה ושומרון ואילת יסופק עד 8 ימי עסקים מרגע ההודעה שההזמנה מוכנה למשלוח
 2. המשתמש יוכל להחזיר מוצר או פריט שלא נעשה בו שימוש אשר נמצא באריזתו המקורית, בתוך 14 יום מיום קבלתו בצירוף חשבונית הקנייה. החזרת המוצר יכולה להתבצע ישירות לחנות, או באמצעות משלוח על חשבון הלקוח ולאחר תיאום טלפוני. כתובת החנות להחזרות: מתנושקה, אופנהיימר 2 רחובות טלפון 0775573853

גיפט קארד של מתנושקה

 1. קיימת באתר מתנושקה אפשרות לרכוש גיפט קארד בסכום נבחר המופיע באפשרויות. משתמש הרוכש את הגיפט קארד יקבל לכתובת הדואר האלקטרוני שלו גיפט קארד בסכום שרכש או שהגיפט קארד יישלח כמתנה לכתובת דואר אלקטרוני של אדם שהמשתמש בחר להעניק לו את הגיפט קארד כמתנה . 
 2. הרכישה באמצעות הגיפט קארד תתבצע באמצעות הקלדת קוד קופון המופיע על הגיפט קארד. במידה וסכום הקנייה חורג מסכום הגיפט קארד, ישלם המשתמש את התוספת הדרושה לסך הקנייה. המשתמש יוכל להשתמש בגיפט קארד עד הניצול המקסימלי של השווי שלי, גם אם המימוש ייקח יותר מקנייה אחת באתר או בחנות. 
 3. אם המשתמש מעוניין לבדוק את הסכום הנותר בגיפט קארד שרכש ו/או נרכש עבורו, יוכל לעשות זאת דרך האיזור האישי באתר. 

רשימת תפוצה ומועדון לקוחות

 1. בכדי לבצע רכישה באתר מתנושקה, יתבקש המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, ת. לידה, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. בכדי שההזמנה תתבצע במהירות וללא תקלות חשוב להקפיד על מסירת כל הפרטים הנכונים והנדרשים אחרת לא תוכל מתנושקה להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: “ביצוע ההזמנה”). לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למתנושקה עקב שיבוש הפעלת האתר. 
 2. המידע שנמסר על ידי המשתמש באתר משמש בין השאר לרשימת תפוצה ולשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע מתנושקה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי ומערכת הסליקה, תימסר למשתמש הודעה המאשרת את ההזמנה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות פריט הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי או דרך חברת PAYPALL מיד עם סיום ביצוע ההזמנה.
 3. הצטרפות למועדון הלקוחות של מתנושקה תלוייה בהזנת שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני ותאריך לידה. ללא סיום ההרשמה, הזנת כל הפרטים והסכמה לתנאי הצטרפות, לא יוכל המשתמש להיות חלק ממועדון הלקוחות. 
 4. חברי מועדון הלקוחות של מתנושקה יהנו מהטבות, הנחות משתנות והודעות מיוחדות כולל הטבת יום הולדת בגובה של 15% הנחה לרכישה באתר או בחנות בחודש יום ההולדת. 
 5. הטבה נוספת עבור חברי מועדון היא – צבירת נקודות בכל קנייה: תוך 72 שעות מרגע סיום הזמנה יופיעו בעמוד “החשבון שלי” באתר הנקודות שנצברו בעקבות הקנייה. הנקודות יופיעו תחת “כמה נקודות צברתי”. נקודות שמצטברות עבור חברי המועדון הן 5% מערך כל קנייה והשווי של כל נקודה הוא שקל.
  מימוש הנקודות שנצברו מתאפשר במעמד התשלום באתר או בחנות מתנושקה. 
קניין רוחני

כל המידע המצוי באתר, תוכנו, עיצובו, קבצי המדיה (כולל גרפיקה), סרטונים, תמונות, טקסטים שונים, קוד האתר, קבצים המיועדים להורדה וכל חומר אחר שנמצא בו שייכים בבלעדיות למנהלת האתר ולבעלים של מתנושקה – יעל בן ארויה ואין לעשות בהם כל שימוש ללא הסכמה ואישור מראש ובכתב.

כמו כן, לא יהיה ניתן להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, לחקות או לעבד פיסות קוד, סרטונים, גרפיקות, סימנים מסחריים או כל תוכן או סוג מדיה הקיים באתר מתנושקה ללא הסכמה ואישור מראש ובכתב ממנהלת האתר יעל בן ארויה. 

 

הסכמה לקבלת תוכן שיווקי ופרסומות

במועד ההרשמה לאתר ומסירת פרטי המשתמש וכתובת מייל, מסכים ומאשר המשתמש  למנהלת האתר ו/או לצדדים קשורים ומאושרים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ולפי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים העובדים בשיתוף פעולה עם האתר לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי מנהלת האתר ו/או צדדים קשורים, לרבות מטרות סקר שוק, הצעות לשירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות ומשתמשי האתר. מידע אישי זה של המשתמש לא ייחשף ולא ייעשה בו כל שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות. באם יבקש המשתמש להסיר בכל עת את פרטיו האישיים מרשימת התפוצה של מתנושקה, הוא מוזמן ליצור עמנו קשר באמצעי תקשורת המופיעים בסוף תקנון זה.

גילוי נאות ומידע על המשתמש

 1. באתר מתנושקה, עשוי להיות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים או מנויים באתר) ובאמצעים סטטיסטיים פנימיים באופן אנונימי לצרכי ניהול האתר וניתוח תנועת המבקרים, הרגלי גלישה וניתוח קליקים וזמני שהייה באתר.
 2. המידע הנשמר באתר, הינו אנונימי לחלוטין ואינו מכיל את פרטי המבקרים או המשתמשים בו.
 3. מנהלת אתר מתנושקה רשאית להשתמש במידע על משתמשים לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח בדבר דפוסי התנהגות למטרות שיפור האתר, ו/או לצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות “עוגייה” (cookies). כל משתמש יכול להגדיר את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו.
 4. לאתר מתנושקה קיימת הזכות לחסום כל מבקר. החסימה תתבצע על ידי חסימת כתובת הIP או הMACID של המחשב בו משתמש או בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק סיבה או הסבר.
 5. אתר מתנושקה פועל ככל שביכולתו כדי להגן על סודיות פרטי המשתמש של המבקרים הרשומים באתר, התכנים והמידע המועברים ע”י המשתמשים בזמן השימוש באתר, המצויים ברשימת התפוצה או חברי המועדון. במידה ויעלה בידי צד שלישי גישה למידע השייך למשתמשים, מוסכם בזאת כי לכל אחד מהגולשים, המבקרים, משתמשים והחברים באתר לא תהיה כל דרישה, תביעה או טענה כלפי מנהלות האתר.


איזור דין שיפוט באתר
בזמן הגלישה והשימוש באתר, אתם מסכימים כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב.

במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים להלן הנך נדרש שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.

במידה ויש לכם שאלות/הבהרות? נשמח לשמוע מכם!