פיגורה הנסיך הקטן

פיגורה קטנה ומיוחדת של דמות הנסיך הקטן אוחז בחרב

פיגורה הנסיך הקטן

דמות מגומי איכותי (לא שביר) של הנסיך הקטן גובה הדמות: 7 ס”מ

50.00